Czyszczenie wentylacji w restauracjach
Czyszczenie okapów i kanałów wyciągowych w restauracji

Czyszczenie wentylacji wyciągowej w restauracjach Warszawa, Czyszczenie wyciągów, czyszczenie okapów i wentylatorów restauracyjnych w Warszawie

czyszczenie wentylacji w gastronomii

Dlaczego czyszczenie wentylacji i instalacji wyciągowej i okapów w restauracjach jest takie ważne? Jak często należy wykonywać czyszczenie okapów gastronomicznych w restauracjach i barach? Czy zatłuszczone kanały wyciągowe w restauracji mogą być przyczyną pożaru?

Przepisy przeciwpożarowe nakazują regularne czyszczenie przewodów wentylacyjnych wyciągowych do których podłączony jest okap restauracyjny.

Jest również informacja, kto i jak często powinien takie czyszczenia przeprowadzać.

Czyszczenie okapu gastronomicznego

Czyszczenie wentylacji okapowej w restauracji

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Rozdział 7
Instalacje i urządzenia techniczne
§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Jak wynika z ww przepisów, osobą odpowiedzialną za regularne czyszczenie przewodów wentylacyjnych w restauracjach jest kominiarz.

Z racji tego, że jest to specyficzny rodzaj czyszczenia, tego rodzaju pracami powinny zajmować się firmy kominiarskie z odpowiednią wiedzą i przeszkoleniem, oraz posiadająca profesjonalne narzędzia.

Częstotliwość wykonywania tych czyszczeń zależy od tego, jak szybko w układzie wyciągowym nagromadzi się warstwa tłuszczu. Przy normalnym trybie pracy restauracji, często takie czyszczenia należy przeprowadzać raz na kwartał, a nawet częściej. Zaniechanie czynności oczyszczających wentylację wyciągową i okap gastronomiczny z zalegającego tam tłuszczu, może doprowadzić do samozapłonu wentylacji i pożaru budynku.

czyszczenie wentylacji w kuchni gasrronomicznej

Na czym polega czyszczenie wentylacji w restauracjach? (Restaurant Hood Cleaning Warsaw, Kitchen exhaust cleaning Warsaw)

Jak usuwamy zanieczyszczenia z okapu i w kanałach wyciągowych do których podłączony jest okap gastronomiczny?

Okap w kuchni restauracyjnej wykonany jest najczęściej z blachy nierdzewnej. Ma on za zadanie odebrać parę i dym powstałe w wyniku gotowania, smażenia, pieczenia itp. Przy wejściu do przewodu wentylacyjnego wywiewnego znajdują się filtry, często na całej długości okapu. Filtry wyłapują drobinki tłuszczu z przepływającej przez nie gorącej pary. W ten sposób część tłuszczu wytrąca się na ściankach blachy, z której wykonany jest okap i na ww metalowych filtrach. Dalej, gorące powietrza wraz z pozostałą zawartością tłuszczu wędruje kanałami wentylacyjnymi aż do wentylatora. Wentylator znajduje się najczęściej na dachu budynku.

Czasami to wentylatora dociera tak duża ilość tłuszczu wytwarzanego w kuchni podczas obróbki termicznej potraw, że tworzy warstwę, która blokuje go i unieruchamia. Często jest to moment, w którym dopiero wtedy użytkownicy kuchni wzywają nas do oczyszczenia systemu wyciągowego restauracji.

Tłuszcz w przewodzie wentylacyjnym usuwa się specjalnymi środkami chemicznymi, które nanosi się wytwornicą aktywnej piany. Często czyszczenie tak zatłuszczonego kanału okapowego musi być wykonywane również przy pomocy obrotowych szczotek napedzanych wkrętarką. Specjalna konstrukcja głowic czyszczących zdrapuje tłuszcz i spieczone białka ze ścianek przewodów wentylacyjnych.

Najbardziej popularną i najskuteczniejszą metodą usuwania osadów tłuszczowych z kanałów wentylacyjnych w restauracjach jest czyszczenie aktywną pianą (na mokro) wspomagane czyszczeniem mechanicznym obrotowymi zestawami czyszczącymi.

Dlaczego warto zlecić naszej firmie czyszczenie wentylacji w restauracji? Ponieważ wyróżnia nas:

 • wieloletnie doświadczenie w czyszczeniu wentylacji i okapów gastronomicznych
 • profesjonalne narzędzia wykorzystywane przy pracy (jesteśmy również producentami narzędzi do czyszczenia wentylacji i okapów gastronomicznych takich jak lance i głowice do obrotowego czyszczenia wentylacji, wytwornica piany aktywnej do usuwania tłuszczu z kanałów tłuszczowych oraz z okapów)
 • dokładność i sumienność w wykonywaniu czyszczeń – pewność dobrze oczyszczonej instalacji wentylacyjnej
 • posiadamy uprawnienia wymagane do przeprowadzenia takich czyszczeń. Po wykonaniu zlecenia wystawiamy pisemne zaświadczenie o przeprowadzonym czyszczeniu. Zaświadczenie jest wymagane przez zakład ubezpieczeń, w razie kontroli przez Państwową straż pożarną lub Sanepid.

Na życzenie wykonujemy inspekcję przewodu kamerą przed i po czyszczeniu. Dokumentację filmową przekazujemy zleceniodawcy.

Czyścimy aktywną pianą i mechanicznie - obrotowymi szczotkami z głowicami zaprojektowanymi specjalnie do usuwania tłuszczu i spieków z przewodów wyciągowych restauracyjnych

Otłuszczony kanał wentylacyjny od okapu jest najczęstszą przyczyną pożaru w restauracjach!

Nie czekaj - zadzwoń i oczyść swój okap oraz wentylację!

Umów się na bezpłatna wycenę prac:

tel 530 118 530

Zapraszamy!

Pytania i odpowiedzi:

Jak często należy czyścić okap i kanały wentylacyjne w kuchni w stołówce szkolnej?

Zaplecze stołówki szkolnej czyli kuchnia tak samo jak inne kuchnie gastronomiczne podlegają tym samym przepisom przeciwpożarowym. To oznacza, że czyszczenie przewodów technologicznych i okapu kuchennego w takim obiekcie należy wykonywać nie rzadziej niż raz w roku. Kominiarz wykonujący roczną kontrolę przewodów wentylacyjnych powinien określić częstotliwość wykonywania czyszczeń kanałów wentylacyjnych w kuchni szkolnej. Może się okazać, że z powodu dużego zabrudzenia kanałów wyciągowych i okapu gastronomicznego czyszczenie musi się odbywać częściej np. raz na kwartał. Należy pamiętać, że czyszczenie przewodów wywiewnych tłuszczowych z kuchni ma  za zadanie zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w budynku, czyli w tym przypadku również bezpieczeństwo dzieci.

czyszczenie okapu i wentylacji w stołówce szkolnej

Czy trzeba czyścić przewody wyciągowe i okap w kuchni cateringowej?

Tak. Tak jak w innych rodzajach kuchni restauracyjnych w kuchni gdzie odbywa się proces przetwórstwa żywności w celach cateringowych, wyposażonych w okap typu gastronomicznego, należny regularnie wykonywać czyszczenia wentylacji wyciągowej, wentylatora wyciągowego oraz czyścić okap.

Jak poprawić ciąg w okapie w kuchni w restauracji? Dlaczego ciąg wentylacyjny w kuchni jest słaby - jak go wzmocnić?

Jednym z przyczyn słabego ciągu wentylacji wyciągowej w kuchni w restauracji jest otłuszczony i mocno zabrudzony wentylator wyciągowy. Aby wentylator sprawnie i skutecznie wyciągał i wyrzucał na zewnątrz opary kuchenne musi być czysty. W przypadku kiedy wentylator wyciągowy nie jest regularnie czyszczony, na jego łopatkach osadza się gruba warstwa tłuszczu i spieczonych białek. Tak zabrudzony wentylator posiada bardzo obniżona skuteczność wyciągania oparów, jego moc drastycznie spada. Aby wentylator wyciągowy w restauracji posiadał wymaganą wydajność, należy poddawać go regularnym czyszczeniom, tak samo zresztą jak i inne elementy instalacji wyciągowej w kuchni. Równie ważne jest regularne czyszczenie okapu i filtrów tłuszczowych oraz kanałów wentylacyjnych technologicznych, którymi wywiewane jest tłuste powietrze z kuchni.

Zapachy z kuchni w restauracji przedostają się na salę konsumpcyjną, jak temu zapobiec?

Powodem jest w większości przypadków niewłaściwie zaprojektowana instalacja wentylacyjna w lokalu gastronomicznym. Często przyczyną przedostawania się zapachów smażenia lub gotowania z kuchni na salę konsumpcyjną jest również niedrożna lub mocno zanieczyszczona wentylacja wywiewna. Jeżeli jest wentylacja w restauracji lub barze nie jest czyszczona regularnie, jest prawdopodobnie zabrudzona. Znajdujący się na ściankach przewodów wywiewnych tłuszcz oraz inne uboczne substancje wytrącone z oparów kuchennych skutecznie osłabiają i blokują prawidłowy przepływ w przewodach wentylacji wyciągowej. Osłabiony ciąg w tych przewodach powoduje, że część powietrza z kuchni, nie mogąc naturalnie ujść przez okap, wędruje sobie po całym lokalu, również po sali konsumpcyjnej. Takie nieprzyjemne zapachy smażenia lub gotowania mogą skutecznie zniechęcić klientów do ponownego odwiedzenia restauracji.

zapach z kuchni w restauracji przedostaje się na salę gości

Czy nie czyszczone kanały wentylacyjne w restauracji mogą zagrażać zdrowiu?

Niestety tak. W nieczyszczonych kanałach wyciągowych znajduje się dużo substancji, które są doskonałą pożywką dla różnego rodzaju bakterii, pleśni i wirusów. Wszystkie znajdujące się w przewodach wentylacyjnych wirusy w tym np. Covid, mogą bez problemu namnażać się i przedostawać się do wszystkich pomieszczeń restauracji. Następnie takie bakterie i wirusy są bezpośrednio wdychane przez personel i gości restauracji. Dlatego tak ważne jest, żeby regularnie czyścić i usuwać zanieczyszczenia z okapów i kanałów wyciągowych i wentylacyjnych restauracji.

Jakie są konsekwencje prawne nieczyszczenia przewodów wentylacyjnych w restauracji?

Do kontroli stanu technicznego elementów oraz zachowania wymaganych procedur w restauracjach uprawnione są m.in. organy Państwowej Straży Pożarnej oraz Sanepid. Jeżeli sytuacja w lokalu lub jego części będzie odbiegała od przyjętych norm, może nałożyć mandat i konieczność usunięcia usterki.

Kto może wykonywać czyszczenie instalacji wyciągowej i okapu w restauracji?

Osobą uprawnioną do wykonywania czyszczeń związanych z usuwaniem zanieczyszczeń z kanałów wywiewnych wyciągowych w restauracji jest osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie. Osoba taka musi być wyspecjalizowana w świadczeniu usług tego rodzaju. Musi posiadać odpowiednią wiedzę, przeszkolenie praktyczne oraz profesjonalny sprzęt np. marki Virra – do czyszczenia wentylacji i kanałów tłuszczowych w restauracjach.

Czy po przeprowadzonym czyszczeniu otrzymam protokół kominiarski?

Tak, po przeprowadzeniu czyszczenia i dezynfekcji okapu, kanałów wyciągowych oraz wentylatora, kominiarz wystawi stosowny protokół. W protokole znajdą się takie m.in. takie informacje jak rodzaj wykonanych prac, ocena wydajności i drożności instalacji oraz określi termin następnego czyszczenia instalacji wyciągowej w restauracji.

Tą stronę znaleziono po frazach:

 • czyszczenie wentylacji w restauracjach Warszawa
 • czyszczenie okapów gastronomicznych Warszawa
 • czyszczenie wyciągów wentylacyjnych w restauracjach Warszawa
 • czyszczenie instalacji wyciągowych w restauracji Warszawa Bemowo
 • czyszczenie wentylatorów w restauracjach Warszawa Bemowo
 • odtłuszczanie wentylacji w barach i restauracjach
 • czyszczenie i dezynfekcja przewodów wentylacyjnych Warszawa
 • czyszczenie instalacji wentylacyjnych
 • czyszczenie kanałów technologicznych w restauracjach
 • czyszczenie kanałów wentylacyjnych tłuszczowych w restauracjach
 • czyszczenie okapów kuchennych Warszawa
 • czyszczenie wentylacji kuchennych Warszawa Bemowo
 • Restaurant Hood Cleaning
 • Kitchen exhaust cleaning